Events


All events
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  55.536636,9.8191012, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  59.9135295,10.9641221, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  59.9553804,11.0422891, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  60.0229817,11.0948303, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  60.8833008,10.9399949, Norway
  60.8833008,10.9399949, Norway
  56.3066439,9.715762, Denmark
  56.3066439,9.715762, Denmark
  60.6086041,12.0093853, Norway
  60.6086041,12.0093853, Norway
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  62.2760087,10.7747668, Norway
  62.2760087,10.7747668, Norway
  55.482168,9.4604653, Denmark
  55.482168,9.4604653, Denmark
  60.40507,5.4728202, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  60.4924438,4.9384435, Norway
  60.4924438,4.9384435, Norway
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  59.7814477,5.5004092, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  55.6886493,9.543586, Denmark
  55.6886493,9.543586, Denmark
  60.6284584,6.4207896, Norway
  60.6284584,6.4207896, Norway
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  66.3217736,14.1101047, Norway
  66.3217736,14.1101047, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  67.2853554,14.3871709, Norway
  67.2853554,14.3871709, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  61.4506088,5.8548547, Norway
  61.4506088,5.8548547, Norway
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  59.1335113,9.6523311, Norway
  59.1335113,9.6523311, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  64.0145353,11.4938998, Norway
  64.0145353,11.4938998, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.866302,12.1575533, Denmark
  63.4358285,10.426596, Norway
  63.4358285,10.426596, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  63.304917,9.8467973, Norway
  63.304917,9.8467973, Norway
  55.70526,12.4920463, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  58.1472608,7.9931163, Norway
  58.1472608,7.9931163, Norway
  55.233805,11.757854, Denmark
  55.233805,11.757854, Denmark
  59.2685965,10.4043536, Norway
  59.2685965,10.4043536, Norway
  55.403013,11.3496013, Denmark
  55.403013,11.3496013, Denmark
  59.2448436,10.9823525, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  59.436725,10.6619711, Norway
  59.436725,10.6619711, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  60.4872867,15.433173, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  58.1471624,7.989935, Norway
  58.1471624,7.989935, Norway
 
 
 
 
 
 
 
 
  , Norway
  , Norway
  , Norway
 
 
 
 
 
 
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  55.482168,9.4604653, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  56.3066439,9.715762, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.233805,11.757854, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.403013,11.3496013, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.6886493,9.543586, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  , Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  60.4872867,15.433173, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  , Sweden
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  58.1472608,7.9931163, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  59.1335113,9.6523311, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  59.8214966,10.812431, Norway
  60.4924438,4.9384435, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  61.4506088,5.8548547, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  60.8833008,10.9399949, Norway
  62.2760087,10.7747668, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  59.436725,10.6619711, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  63.304917,9.8467973, Norway
  63.4358285,10.426596, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  66.3217736,14.1101047, Norway
  67.2853554,14.3871709, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  59.2685965,10.4043536, Norway
  60.6086041,12.0093853, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  58.1471624,7.989935, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  60.6284584,6.4207896, Norway
  64.0145353,11.4938998, Norway
  56.534412,15.583515, Sweden
  , Sweden
  59.1335113,9.6523311, Norway
 
 
  , Norway
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  59.6023243,10.7441482, Norway
  58.1472608,7.9931163, Norway
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  59.319707,11.901535, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  60.8833008,10.9399949, Norway
  63.304917,9.8467973, Norway
  , Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  59.2685965,10.4043536, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  60.672885,17.149627, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  60.4872867,15.433173, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  69.2383043,19.2231297, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  63.4358285,10.426596, Norway
  58.1471624,7.989935, Norway
  64.0145353,11.4938998, Norway
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  67.847351,20.262399, Sweden
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  66.3217736,14.1101047, Norway
  62.2760087,10.7747668, Norway
  59.436725,10.6619711, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  67.2853554,14.3871709, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  59.7190487,10.8352933, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  55.470221,8.4509253, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  55.233805,11.757854, Denmark
  55.403013,11.3496013, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  60.2860183,11.1686821, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  55.482168,9.4604653, Denmark
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  61.4506088,5.8548547, Norway
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  63.4340164,10.3986564, Norway
  55.536636,9.8191012, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  60.0191804,9.6433994, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  56.3066439,9.715762, Denmark
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  60.6086041,12.0093853, Norway
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  67.2853554,14.3871709, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  61.4506088,5.8548547, Norway
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  59.1335113,9.6523311, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  64.0145353,11.4938998, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  55.866302,12.1575533, Denmark
  63.4358285,10.426596, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  63.304917,9.8467973, Norway
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  58.1472608,7.9931163, Norway
  55.233805,11.757854, Denmark
  59.2685965,10.4043536, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  55.403013,11.3496013, Denmark
  59.436725,10.6619711, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  , Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  , Norway
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  58.1471624,7.989935, Norway
  , Norway
 
 
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  Celle, Germany
  Celle, Germany
  Godsmagasinet, Smålandsstenar, Sweden
  Lappe Makeriet, Verksgt.1, Bærums Verk, Norway
  Sy i det offentlig rom!, Belgium
  Godsmagasinet, Smålandsstenar, Sweden
  Västanfors hembygdsgård i Fagersta, Sweden
  Västanfors hembygdsgård i Fagersta, Sweden
  Björnhults golfbana"klubbhuset" Falkenberg, Sweden
  Björnhults golfbana"klubbhuset" Falkenberg, Sweden
  Birmingham, England
  Birmingham, England
  Lappe Makeriet, Verksgt.1, Bærums Verk, Norway
  Grand Rapids, Michigan, USA
  Grand Rapids, Michigan, USA
  Odense Congress Center- Arena Fyn, Odense, Denmark
  Odense Congress Center- Arena Fyn, Odense, Denmark
  Folkets Park i Lidköping, Sweden
  Folkets Park i Lidköping, Sweden
  Göteborg, Sweden
  Göteborg, Sweden
  Paducah, Kentucky, USA
  Val d’Argent i Alsace, France
  Paducah, Kentucky, USA
  Val d’Argent i Alsace, France
  Christiansholm Festning, Norway
  Christiansholm Festning, Norway
  Ume, Sweden
  Ume, Sweden
  Quality Airport Hotel, Sola, Stavanger, Norway
  Quality Airport Hotel, Sola, Stavanger, Norway
  Lillehammer, Norway
  Stockholm, Sweden
  Tønsberg, Hotel Klubben, Norway
  Fredericia, Denmark
  Lillehammer, Norway
  Stockholm, Sweden
  Tønsberg, Hotel Klubben, Norway
  Fredericia, Denmark
  George Brown Convention Center, Houston, USA
  George Brown Convention Center, Houston, USA
  Åssiden seniorsenter v/Åssiden kirke, Norway
  Åssiden seniorsenter v/Åssiden kirke, Norway
  George Brown Convention Center, Houston, USA
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  55.536636,9.8191012, Denmark
  59.9135295,10.9641221, Norway
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  59.9553804,11.0422891, Norway
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  60.0229817,11.0948303, Norway
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  60.8833008,10.9399949, Norway
  56.3066439,9.715762, Denmark
  60.6086041,12.0093853, Norway
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  62.2760087,10.7747668, Norway
  55.482168,9.4604653, Denmark
  60.40507,5.4728202, Norway
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  60.4924438,4.9384435, Norway
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  59.7814477,5.5004092, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  55.6886493,9.543586, Denmark
  60.6284584,6.4207896, Norway
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  66.3217736,14.1101047, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  67.2853554,14.3871709, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  61.4506088,5.8548547, Norway
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  59.1335113,9.6523311, Norway
  69.0662951,18.5157418, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  64.0145353,11.4938998, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  55.866302,12.1575533, Denmark
  63.4358285,10.426596, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  63.304917,9.8467973, Norway
  55.70526,12.4920463, Denmark
  58.1472608,7.9931163, Norway
  55.233805,11.757854, Denmark
  59.2685965,10.4043536, Norway
  55.403013,11.3496013, Denmark
  59.2448436,10.9823525, Norway
  59.436725,10.6619711, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  , Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  65.612062,22.050456, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  58.1471624,7.989935, Norway
  , Norway
 
 
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  , Sweden
  Paducah, Kentucky, USA
  Grand Rapids, Michigan, USA
  Val d’Argent i Alsace, France
  Sy i det offentlig rom!, Belgium
  Birmingham, England
  Celle, Germany
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  55.233805,11.757854, Denmark
  Odense Congress Center- Arena Fyn, Odense, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  55.403013,11.3496013, Denmark
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  55.482168,9.4604653, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  Fredericia, Denmark
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.6886493,9.543586, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  56.178751,13.3982013, Sweden
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  56.3066439,9.715762, Denmark
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  56.534412,15.583515, Sweden
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  56.916288,14.737771, Sweden
  Björnhults golfbana"klubbhuset" Falkenberg, Sweden
  Godsmagasinet, Smålandsstenar, Sweden
  57.178982,13.316974, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  Göteborg, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  Christiansholm Festning, Norway
  58.1471624,7.989935, Norway
  58.1472608,7.9931163, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.390852,13.8454695, Sweden
  58.4614106,8.7623707, Norway
  Folkets Park i Lidköping, Sweden
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  58.8221631,9.0714192, Norway
  Quality Airport Hotel, Sola, Stavanger, Norway
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  58.9949172,16.202149, Sweden
  58.9972575,5.6501307, Norway
  59.087167,15.1447434, Sweden
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  59.1335113,9.6523311, Norway
  59.1497326,5.2573728, Norway
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  59.2448436,10.9823525, Norway
  Tønsberg, Hotel Klubben, Norway
  59.2685965,10.4043536, Norway
  59.319707,11.901535, Sweden
  Stockholm, Sweden
  59.436725,10.6619711, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  Åssiden seniorsenter v/Åssiden kirke, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  59.9183794,10.7071244, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  Lappe Makeriet, Verksgt.1, Bærums Verk, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  Västanfors hembygdsgård i Fagersta, Sweden
  60.0191804,9.6433994, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  60.4924438,4.9384435, Norway
  60.6086041,12.0093853, Norway
  60.6284584,6.4207896, Norway
  60.672885,17.149627, Sweden
  60.8833008,10.9399949, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  Lillehammer, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.4506088,5.8548547, Norway
  61.9494127,5.5984599, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  62.055782,17.249177, Sweden
  62.2760087,10.7747668, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  63.072589,14.819753, Sweden
  63.304917,9.8467973, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  63.4358285,10.426596, Norway
  Ume, Sweden
  59.7190487,10.8352933, Norway
  64.0145353,11.4938998, Norway
  64.4664901,11.4911506, Norway
  55.536636,9.8191012, Denmark
  65.612062,22.050456, Sweden
  65.836735,13.1881703, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  66.3217736,14.1101047, Norway
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  67.2853554,14.3871709, Norway
  67.847351,20.262399, Sweden
  59.9553804,11.0422891, Norway
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  69.0662951,18.5157418, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
 
 
  58.4614106,8.7623707, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  60.8833008,10.9399949, Norway
  56.3066439,9.715762, Denmark
  60.6086041,12.0093853, Norway
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  62.2760087,10.7747668, Norway
  55.482168,9.4604653, Denmark
  60.40507,5.4728202, Norway
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  60.4924438,4.9384435, Norway
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  59.7814477,5.5004092, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  55.6886493,9.543586, Denmark
  60.6284584,6.4207896, Norway
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  66.3217736,14.1101047, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  55.6886493,9.543586, Denmark
  61.1179108,10.4637195, Norway
  , Sweden
  Lappe Makeriet, Verksgt.1, Bærums Verk, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.6023243,10.7441482, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  60.2860183,11.1686821, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  59.7190487,10.8352933, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  59.9135295,10.9641221, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.8214966,10.812431, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  59.926743,10.9525591, Norway
  63.304917,9.8467973, Norway
  63.304917,9.8467973, Norway
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  60.1396781,10.3068739, Norway
  65.836735,13.1881703, Norway
  57.580613,18.500785, Sweden
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  69.0662951,18.5157418, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  59.9135295,10.9641221, Norway
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  59.319707,11.901535, Sweden
  63.072589,14.819753, Sweden
  60.40507,5.4728202, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  Åssiden seniorsenter v/Åssiden kirke, Norway
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  61.4506088,5.8548547, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  Sy i det offentlig rom!, Belgium
  58.8221631,9.0714192, Norway
  65.612062,22.050456, Sweden
  Birmingham, England
  56.534412,15.583515, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  Björnhults golfbana"klubbhuset" Falkenberg, Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  59.087167,15.1447434, Sweden
  58.9972575,5.6501307, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  59.7814477,5.5004092, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  55.536636,9.8191012, Denmark
  60.0229817,11.0948303, Norway
  58.4614106,8.7623707, Norway
  56.3013547,14.1283886, Sweden
  58.8221631,9.0714192, Norway
  55.66422,12.4365124, Denmark
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  56.178751,13.3982013, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  , Sweden
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  56.534412,15.583515, Sweden
  59.436725,10.6619711, Norway
  Celle, Germany
  Christiansholm Festning, Norway
  60.4872867,15.433173, Sweden
  60.4872867,15.433173, Sweden
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  Odense Congress Center- Arena Fyn, Odense, Denmark
  Fredericia, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  56.9004529,8.6260843, Denmark
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.0638581,9.3346644, Denmark
  56.3066439,9.715762, Denmark
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  55.470221,8.4509253, Denmark
  55.482168,9.4604653, Denmark
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  55.6886493,9.543586, Denmark
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  55.233805,11.757854, Denmark
  55.403013,11.3496013, Denmark
 
 
  61.3257056,5.7927939, Norway
  61.3257056,5.7927939, Norway
  59.2448436,10.9823525, Norway
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  Åssiden seniorsenter v/Åssiden kirke, Norway
  , Sweden
  63.4358285,10.426596, Norway
  58.9949172,16.202149, Sweden
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  59.9183794,10.7071244, Norway
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  59.8214966,10.812431, Norway
  56.0187159,9.2578647, Denmark
  61.9494127,5.5984599, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  58.1472608,7.9931163, Norway
  Birmingham, England
  58.9949172,16.202149, Sweden
  59.6023243,10.7441482, Norway
  60.0191804,9.6433994, Norway
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  59.9135295,10.9641221, Norway
  56.5435654,9.8482079,17, Denmark
  Sy i det offentlig rom!, Belgium
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  Folkets Park i Lidköping, Sweden
  , Sweden
  67.847351,20.262399, Sweden
  , Sweden
  Val d’Argent i Alsace, France
  Fredericia, Denmark
  55.70526,12.4920463, Denmark
  59.9183794,10.7071244, Norway
  62.055782,17.249177, Sweden
  55.536636,9.8191012, Denmark
  55.536636,9.8191012, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.0621778,10.6265478, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  60.3201477,5.0099323, Norway
  60.8833008,10.9399949, Norway
  60.672885,17.149627, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
 
 
  George Brown Convention Center, Houston, USA
  Celle, Germany
  55.470221,8.4509253, Denmark
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  60.672885,17.149627, Sweden
  60.6086041,12.0093853, Norway
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  Godsmagasinet, Smålandsstenar, Sweden
  Göteborg, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  57.580613,18.500785, Sweden
  Val d’Argent i Alsace, France
  Grand Rapids, Michigan, USA
  59.8214966,10.812431, Norway
  58.1472608,7.9931163, Norway
  61.4506088,5.8548547, Norway
  Björnhults golfbana"klubbhuset" Falkenberg, Sweden
  55.461602,12.1818623, Denmark
  55.461605,12.1818623, Denmark
  64.4664901,11.4911506, Norway
  63.4340164,10.3986564, Norway
  60.8833008,10.9399949, Norway
  60.8833008,10.9399949, Norway
  60.6086041,12.0093853, Norway
  60.6086041,12.0093853, Norway
  62.2760087,10.7747668, Norway
  62.2760087,10.7747668, Norway
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  , Sweden
  55.9374708,8.5046764, Denmark
  58.1471624,7.989935, Norway
  58.34235,8.5899577, Norway
 
 
  , Norway
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  56.5840899,9.9851914, Denmark
  60.4924438,4.9384435, Norway
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  60.40507,5.4728202, Norway
  60.40507,5.4728202, Norway
  60.4924438,4.9384435, Norway
  60.4924438,4.9384435, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  59.7814477,5.5004092, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  60.3201477,5.0099323, Norway
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  59.9135295,10.9641221, Norway
  Beobeo
  54.7749851,11.4942914, Denmark
  60.4872867,15.433173, Sweden
  56.3506132,12.8114942, Sweden
  Canvas
  57.713671,12.008817, Sweden
  61.9494127,5.5984599, Norway
  59.9183794,10.7071244, Norway
  55.6614442,12.1972946, Denmark
  60.0191804,9.6433994, Norway
  55.9250842,12.9464007, Sweden
  55.70526,12.4920463, Denmark
  58.4614106,8.7623707, Norway
  56.4091389,10.9164303, Denmark
  58.9949172,16.202149, Sweden
  63.4340164,10.3986564, Norway
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  56.0200595,12.7175288, Sweden
  56.534412,15.583515, Sweden
  59.6023243,10.7441482, Norway
  55.866302,12.1575533, Denmark
  55.5972566,13.2561446, Sweden
  60.8833008,10.9399949, Norway
  55.3742736,13.1521371, Sweden
  65.836735,13.1881703, Norway
  58.5910957,16.1868604, Sweden
  55.6479423,11.9623005, Denmark
  59.319707,11.901535, Sweden
  67.2853554,14.3871709, Norway
  59.1335113,9.6523311, Norway
  58.9972575,5.6501307, Norway
  59.939637,10.4996261, Norway
  60.1396781,10.3068739, Norway
  57.580613,18.500785, Sweden
  58.34235,8.5899577, Norway
  59.1092697,15.2313363, Sweden
  64.0145353,11.4938998, Norway
  60.672885,17.149627, Sweden
  55.461605,12.1818623, Denmark
  55.66422,12.4365124, Denmark
  59.9624729,17.6952956, Sweden
  60.40507,5.4728202, Norway
  59.2685965,10.4043536, Norway
  63.4358285,10.426596, Norway
  58.8221631,9.0714192, Norway
  56.178751,13.3982013, Sweden
  57.7127271,12.0047483, Sweden
  59.9138389,16.5790289, Sweden
  57.849567,14.311281, Sweden
  58.1472608,7.9931163, Norway
  60.0229817,11.0948303, Norway
  61.1179108,10.4637195, Norway
  55.233805,11.757854, Denmark
  59.436725,10.6619711, Norway
  59.087167,15.1447434, Sweden
  63.304917,9.8467973, Norway
  61.4506088,5.8548547, Norway
  57.178982,13.316974, Sweden
  , Sweden
  62.055782,17.249177, Sweden
  55.8280439,11.5146382, Denmark
  59.7190487,10.8352933, Norway
  55.461602,12.1818623, Denmark
  64.4664901,11.4911506, Norway
  65.612062,22.050456, Sweden
  55.3722915,10.3928621, Denmark
  57.5896592,12.7466289, Sweden
  55.403013,11.3496013, Denmark
  59.1957747,18.2031796, Sweden
  59.7814477,5.5004092, Norway
  69.2383043,19.2231297, Norway
  58.1471624,7.989935, Norway
  59.9553804,11.0422891, Norway
  54.7611595,11.3273314, Denmark
  55.6076123,13.0137972, Sweden
  58.390852,13.8454695, Sweden
  56.916288,14.737771, Sweden
  59.926743,10.9525591, Norway
  56.0492821,12.6909235, Sweden
  Zannaz
  56.135337,12.9464213, Sweden
  58.9028551,11.9175583, Sweden
  , Norway
  55.0638581,9.3346644, Denmark